Ekko

Tối giản thao tác
Tối đa hiệu quả

Hệ thống quản trị hoàn toàn tự động, không ảnh hưởng, gián đoạn quy trình tiền lương, kế toán

Hoàn ứng dễ dàng, chỉ cần 01 thao tác/ tháng

Doanh nghiệp không chịu rủi ro tài chính, không mất chi phí vận hành

EKKO đồng hành 24/7 – 365 ngày về kỹ thuật và truyền thông

Chức năng

dành cho doanh nghiệp

Theo dõi số liệu

Biểu đồ minh hoạ số liệu minh bạch, rõ ràng, cập nhật real-time toàn hệ thống theo ngày, tháng.

Chỉnh sửa cấu hình

Chủ động cập nhật thông tin doanh nghiệp, tuỳ chỉnh hạn mức tổng.

Phân nhóm

Dễ dàng phân nhóm theo phòng/ ban hoạc theo tiêu chí tuỳ chọn để quản lý danh sách ứng lương.

Cập nhật

Cập nhật danh sách nhân viên đăng ký và sử dụng tính năng ứng lương.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản lý và cập nhật thông tin cá nhân của nhân sự

Điều chỉnh chính sách

Điều chỉnh chính sách và điều lệ, phân quyền ứng lương và hạn mức cho từng tài khoản.

Tích hợp và đối chiếu

Theo dõi và đối chiếu với hệ thống của Ekko và khấu trừ cuối tháng vào phiếu lương.

Lộ trình triển khai

Bước 1

GẶP GỠ DOANH NGHIỆP

Ekko thu thập các thông tin cơ bản, hai bên trao đổi thông tin đầu mối liên lạc. Phổ biến kế hoạch triển khai và truyền thông của Ekko để doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch tương ứng

Bước 2

THU THẬP THÔNG TIN

Doanh nghiệp xác nhận thông tin;
Ekko khởi tạo tài khoản cho quản trị viên doanh nghiệp

Bước 3

HỌP KICKOFF + ĐÀO TẠO CHO QUẢN TRỊ VIÊN

Thống nhất kế hoạch triển khai
Đào tạo cho quản trị viên sử dụng hệ thống, bàn giao tư liệu truyền thông và tài khoản

Bước 4

THỬ NGHIỆM 2 THÁNG

Triển khai thử nghiệm ứng dụng ứng lương Ekko trong nội bộ doanh nghiệp, phối hợp truyền thông sản phẩm đến người dùng

Miễn phí thử nghiệm


    Thông tin cá nhân
    Thông tin doanh nghiệp