Ekko

EKKO - LINH HOẠT, TIỆN LỢI, BẢO MẬT

Với Ekko, chỉ 03 bước, sau 03 giây, lương đã về trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Lương là phải lĩnh liền tay!

KHÔNG VAY – KHÔNG VƯỚNG NỢ

Với Ekko, bạn có thể ứng trước tiền lương từ những ngày công đã hoàn thành, chủ động hơn về tiền bạc, tránh xa cạm bẫy nợ nần của tín dụng đen.

ỨNG LƯƠNG LIỀN TAY

Bạn có thể ứng lương qua Ekko với điện thoại thông minh trong vòng 03 giây, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào bạn cần.

AN TOÀN – BẢO MẬT

Khoản ứng sẽ được chuyển trực tiếp về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký với công ty, đảm bảo tiền lương của bạn sẽ luôn về đến tay bạn.

Lương xưa mỗi tháng một lần
Lương nay linh hoạt, chỉ cần ... EKKO!