Ekko

EKKO tiên phong triển khai Giải pháp Ứng lương linh hoạt tại Việt Nam

Giải pháp EKKO cho phép người lao động nhận trước một phần thu nhập, chủ động giải quyết những khoản chi tiêu bất ngờ và chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình.

Trở thành

Công ty
Vạn người mê

79% người lao động được hỏi sẵn sàng chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp có EWA (Visa, 2019)

Tăng khả năng giữ chân nhân viên; giảm thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo (Baker & Kumar, 2018)

Giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người lao động, giúp họ tập trung, tăng năng suất làm việc

EKKO ứng trước cho người lao động nên không ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp

CHỨC NĂNG

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Cập nhật

Cập nhật và sửa đổi thông tin nhân viên cũng như danh sách nhân sự

Quản trị rủi ro

Xét duyệt, từ chối, thay đổi số tiền của các yêu cầu ứng lương. Khóa ứng lương khi cần thiết

Đối soát

Đối soát dễ dàng với báo cáo gửi trực tiếp vào email quản trị viên

Theo dõi, quản lý

Các chỉ số được trình bày rõ ràng, trực quan, cập nhật theo thời gian thực

Update

Cập nhật và sửa đổi thông tin nhân viên cũng như danh sách nhân sự

Quản trị rủi ro

Xét duyệt, từ chối, thay đổi số tiền của các yêu cầu ứng lương. Khóa ứng lương khi cần thiết

Đối soát

Đối soát dễ dàng với báo cáo gửi trực tiếp vào email quản trị viên

Theo dõi, quản lý

Các chỉ số được trình bày rõ ràng, trực quan, cập nhật theo thời gian thực

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Bước 1

Gặp gỡ

EKKO và Doanh nghiệp gặp gỡ để trao đổi các thông tin cơ bản và lên kế hoạch triển khai
Bước 2

Chuyển giao và đào tạo

Chuyển giao tài khoản admin cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên sử dụng hệ thống
Bước 3

Ứng lương ngay

Triển khai thử nghiệm ứng dụng ứng lương Ekko trong doanh nghiệp, kết hợp truyền thông sản phẩm đến người lao động

Kết nối hôm nay
tháng này ứng luôn

Đăng ký dùng thử EKKO

Vui lòng để lại thông tin liên hệ của bạn, đội ngũ
của Ekko sẽ kết nối trong vòng 24h.