Ekko

1. Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại đã đăng ký với công ty và chọn “Tiếp tục” để bắt đầu sử dụng ứng dụng ứng lương Ekko

ngươi lao dong dang ky ekko - nhap so dien thoai