Ekko

Giải pháp yêu cầu thu thập ít dữ liệu nhất thị trường

Ekko tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về quyền riêng tư, chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu cần thiết để vận hành sản phẩm và yêu cầu lượng dữ liệu ít nhất trên thị trường.