Ekko

  A. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Ekko để trải nghiệm một hình thức tạm ứng lương ưu việt do chúng tôi phát triển đặc biệt cho Doanh nghiệp mà bạn đang cống hiến! Để hoà nhập vào thế giới của Ekko với nền tảng ứng dụng Ekko và Webapp Ekko (gọi chung là Ekko hoặc ứng dụng Ekko), bạn được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, tự nguyện đồng ý và chấp nhận sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm cả Chính sách Bảo mật chia sẻ thông tin trong quá trình sử dụng Ekko, áp dụng đối với Người Dùng tại ứng dụng Ekko (sau đây gọi là “Điều Khoản Dịch Vụ và Bảo mật”). Cụ thể:

 • Ngay khi sử dụng ứng dụng và (bằng việc bấm nút xác nhận) đồng ý sử dụng dịch vụ trên Ekko là bạn đã đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo mọi điều khoản và điều kiện của dịch vụ này (bao gồm cả việc phải trả phí sử dụng dịch vụ – nếu có), và xác nhận đồng ý tự nguyện tham gia một thỏa thuận ứng lương có ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa người dùng (người lao động) với Doanh nghiệp của bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ  Ecotek (Ecotek – bên cung cấp dịch vụ trong ứng dụng). Người dùng đồng ý các thỏa thuận (nếu có) đã ký kết và phát sinh hiệu lực giữa Doanh nghiệp mà bạn đang làm việc và Ecotek liên quan trực tiếp đến việc triển khai, áp dụng dịch vụ này.
 • Chúng tôi (nhà cung cấp dịch vụ) có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào trên ứng dụng Ekko, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Người Dùng ứng dụng vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Bạn sẽ được xác nhận là đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, mức phí sử dụng ứng dụng nếu bạn (tiếp tục) ghé thăm, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.
 • Bằng việc sử dụng Ekko, Người Dùng mặc nhiên thừa nhận Người Dùng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch trên ứng dụng Ekko theo các quy định của Ecotek và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
 • Việc lựa chọn đồng ý sử dụng các dịch vụ đi kèm, và bổ sung thông tin cá nhân cần thiết,  đồng nghĩa với việc Người Dùng cho phép EKKO cũng như các bên cung cấp dịch vụ trực tiếp liên quan có thể truy cập hoặc trích nợ tự động tại tài khoản ngân hàng đăng ký của Người Dùng đúng với giá trị mà Người Dùng đã yêu cầu tại ứng dụng.
 • Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm pháp lý nào với các rủi ro, mâu thuẫn, thiệt hại, sự cố, tổn thất nào phát sinh nằm ngoài phạm vi cung cấp Dịch Vụ của Ekko và không do lỗi trực tiếp phát sinh thiệt hại từ dịch vụ của chúng tôi. Tính miễn trừ trách nhiệm cũng được áp dụng đối với bất kỳ sự cố, thiệt hại, tổn thất nào liên quan đến tính xác thực của nguồn tạm ứng, toàn bộ thông tin, tài liệu do những Người Dùng cung cấp hoặc thỏa thuận, ghi nhận khác cho toàn bộ quá trình giao dịch giữa các Người Dùng qua ứng dụng Ekko và/hoặc một phần, bất kỳ hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật nào khác của Người Dùng.
 • Các bên theo đây cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan. Mọi hành vi thiếu tôn trọng pháp luật của bất kỳ Người Dùng nào, bất kể vì lý do gì và ở cấp độ nào, sẽ là trách nhiệm của Người Dùng khi đã chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ của Ekko. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật sẽ bao gồm tất cả các nghĩa vụ bắt buộc, trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách của Ekko được áp dụng vào từng thời điểm. Người sử dụng khi sử dụng dịch vụ đồng ý bồi hoàn cho Doanh nghiệp và Bên cung cấp ứng dụng mọi thiệt hại, chi phí, và các trách nhiệm pháp lý khác mà Doanh nghiệp hoặc Bên cung cấp ứng dụng phải gánh chịu và liên quan tới việc người dùng sử dụng Khoản Tạm Ứng trái pháp luật.

 

  B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ekko sẽ thu thập một phần thông tin cá nhân người dùng qua sự cho phép của Doanh nghiệp mà bạn đang làm việc. Đồng thời, bằng việc chấp thuận sử dụng dịch vụ này, Người Dùng đã đồng ý cho phép Người sử dụng lao động được quyền cung cấp các thông tin được nêu dưới đây cho nhà cung cấp dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ được phép lưu trữ, sử dụng các thông tin đó theo các nội dung được nêu tại bản Điều Khoản Dịch Vụ và Bảo mật này. Khi Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cá nhân cho Ekko, Ekko sẽ thông qua ứng dụng, hiển thị thông tin, sử dụng thông tin người dùng tạo ra khi tương tác với ứng dụng. Để có thể sử dụng dịch vụ Ekko của chúng tôi, bạn phải từ 18 tuổi trở lên, và đủ điều kiện theo sự phê duyệt của Bộ phận nhân sự tại Doanh nghiệp nơi bạn đang công tác. 

 1. Phạm vi thu thập thông tin:

a. Thông tin Người Dùng cung cấp trực tiếp:

 • Thông tin cá nhân cơ bản: để thiết lập và xác nhận tài khoản hoặc hồ sơ (bao gồm nhưng không giới hạn tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại của bạn, mã nhân viên, nơi làm việc). 
 • Thông tin liên quan tới thiết bị đang sử dụng hoặc thẻ SIM
 • Các thông tin liên quan tới thiết bị của bạn như : phiên bản Android, iOS, thông tin thiết bị trên các nhà mạng…

b. Thông tin tự động:

Ngoài thông tin mà Người Dùng cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc Người Dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác của bạn. Ví dụ:

 • Thông tin đăng nhập: chẳng hạn như thời gian và thời lượng Người Dùng sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm Người Dùng nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.
 • Thông tin địa điểm: chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi Người Dùng sử dụng những Dịch vụ nhất định.

c. Thông tin từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, đặc biệt từ bộ phận nhân sự của Doanh nghiệp mà Người dùng đang công tác và làm việc, đã đồng ý và chấp thuận cho Ekko cung cấp ứng dụng và thực hiện Dịch vụ cho Người dùng trên nền tảng của Ekko.

Mục đích sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:

 • Chúng tôi sẽ giúp Người Dùng đăng ký tài khoản, định danh và sử dụng dịch vụ Người Dùng theo nhu cầu.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, Người Dùng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động, đưa đến trải nghiệm hoàn hảo cho bạn qua từng lần cập nhật.
 • Tiếp nhận, phân tích cách Người Dùng sử dụng Dịch vụ của để chúng tôi có thể phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ mới theo mong muốn và nhu cầu của bạn.
 • Để kiểm tra xem các thông tin mà bạn cung cấp so với thông tin thực tế của bạn, đảm bảo không phải người khác sử dụng danh tính của bạn.
 • Để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, cũng như để làm cho thông tin nhận dạng khi bạn gọi hoặc truy cập ứng dụng di động của chúng tôi và cung cấp thông tin cập nhật khi có thay đổi đối với các dịch vụ của chúng tôi.
 • Vì các mục đích khác theo sự đồng ý của bạn.

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Người Dùng, chúng tôi có thể xin chấp thuận của Người Dùng về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với Người Dùng.

3. Phạm vi chia sẻ thông tin:

Thông Tin của Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi cam kết không bán/tiết lộ Thông Tin của Người Dùng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin, hoặc khi Ekko chia sẻ Thông tin của Người Dùng phải cam kết tuân thủ hết sức nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật.

a. Vì lợi ích của bạn :

 • Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin với các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Doanh nghiệp mà Người dùng đang công tác.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của Người Dùng hoặc theo hướng dẫn của bạn. Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Người Dùng với các bên thứ ba khi Người Dùng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

b. Vì sự kiện bất khả kháng:

 • Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc theo phán quyết của Tòa án;
 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Ecotek hoặc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh.

4. Cách thức lưu trữ và bảo vệ thông tin

Bảo mật thông tin là ưu tiên nghiêm ngặt nhất của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền lợi tối đa cho Người Dùng.

 •       Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Người Dùng. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Ecotek hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Ecotek theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.
 •     Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Ecotek sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin của Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu, bảo mật lớp truyền tải, truyền tải thông tin an toàn qua hệ thống TLS 1.2. Ecotek có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin của bạn. 
 •     Các thông tin thanh toán của Người Dùng do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. 
 •       Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Ekko, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 •     Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 •     Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. 

5. Xóa thông tin tài khoản:

 • Bạn có thể xóa Tài khoản Ekko của mình bất kỳ lúc nào tuỳ thuộc vào nhu cầu của Người Dùng. Ứng dụng cho phép Người Dùng lựa chọn xoá tài khoản liên kết với thông tin tại Doanh nghiệp, yêu cầu này sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận và chuyển tới quản trị viên doanh nghiệp của bạn kiểm tra trước khi phê duyệt việc xoá tài khoản. Thời gian tiếp nhận và phê duyệt trong khoảng 05 – 07 ngày.  Ekko sẽ không can thiệp trực tiếp đến dữ liệu Người dùng vì nó thuộc quyền sở hữu của Người Dùng và Doanh nghiệp của bạn, vì vậy việc xoá dữ liệu cần có sự đồng ý và xác nhận của Hai bên trước khi Ekko hoàn tất xóa Hồ sơ.
 • Sau khi xoá Tài khoản, bạn sẽ không có quyền truy cập vào Hồ sơ cũ. Tất cả các lịch sử sử dụng ứng dụng của bạn, và thông tin chứa trong Hồ sơ của bạn sẽ được xoá khỏi ứng dụng.
 • Chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm trong việc xóa thông tin hay nội dung từ Hồ sơ của Người Dùng sau khi được các bên chấp thuận. Người Dùng nhận thức và chấp nhận rằng một số Nội dung nhất định Người dùng sẽ lưu lại sau khi Tài khoản của bạn bị xoá.