Ekko

Ứng dụng EKKO

Tiền về tài khoản sau 15 giây

Chỉ với 3 thao tác, sau 15 giây, tiền sẽ nổi trong tài khoản ngân hàng của người lao động.

Không kể giờ giấc.
Không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi

Ứng dụng Ekko được thiết kế dựa trên nghiên cứu thói quen sử dụng của người lao động ở mọi lứa tuổi từ đó tạo nên giao diện trực quan, thao tác đơn giản kể cả với người lao động lớn tuổi.

Khoá học tài chính cá nhân miễn phí

Được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tế của Người lao động, với cách truyền đạt đơn giản. Giúp người lao động cải thiện nhận thức, kiến thức và năng lực quản lý tiền bạc, từ đó hành động một cách hiệu quả nhằm cải thiện tình trạng tài chính của mình.