Ekko

Quy trình triển khai tinh gọn, dễ dàng và nhanh chóng

Ekko có thể dễ dàng tích hợp với hầu hết các hệ thống nhân sự như VnResource, BIPO, FPT iHRP,… để tự động đồng bộ những dữ liệu cần thiết. Nhờ đó, quá trình triển khai trở nên đơn giản, tinh gọn hơn bao giờ hết.