Ekko

Admin Portal

Báo cáo thông minh

Các chỉ số được thống kê đầy đủ, khoa học giúp cho Doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng giải pháp.

Đồng thời, dựa vào các báo cáo này, Doanh nghiệp cũng có khả năng phát hiện sớm để hỗ trợ những người lao động đang gặp phải khó khăn tài chính.

Quản trị ứng lương thuận tiện

Cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ giúp thay đổi, thêm, xoá, và khoá danh sách người lao động một cách nhanh chóng.

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7 đa kênh:
1. Tổng đài 028 9999 9582

2. Fanpage

3. Email

ekko-hr-portal-dashboard-mockup