Ekko

2. Nhập mã OTP

Ekko sẽ gửi bạn mã OTP 6 chữ số qua tin nhắn. Bạn hãy nhập mã này vào ứng dụng Ekko để xác minh số điện thoại.